Witamy w nowym serwisie informacyjnym

Czym są projekty aktywizacyjne?

Tyskie Targi Pracy

W ramach aktywizacji zawodowej firma Łętowski Consulting prowadzi bezpłatne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Różnorodne formy wsparcia, dostosowane do konkretnych grup społecznych i wiekowych, pozwalają na skuteczne zaktywizowanie osób bezrobotnych na rynku pracy lub poprawę sytuacji materialnej u osób ubogo pracujących.

Kto potrzebuje aktywizacji zawodowej?

Wsparcie dla młodych

Problem z zatrudnieniem ma coraz więcej młodych ludzi. Według danych Eurostatu 16,1 proc. młodych Polaków z grupy wiekowej 20-34 lata w 2019 r. formalnie ani nie pracowało, ani nie kształciło się. Mimo że te statystyki powoli się zmieniają, to wciąż ogromny odsetek młodych ludzi nie wykazuje chęci nauki, ani podjęcia pracy.

To właśnie ta grupa wiekowa, określana jako NEET (z ang. not in employment, education or training) mimo że są w kwiecie wieku, nie chcą się ani kształcić, ani podjąć zatrudnienia 

… i nieco starszych

Nie tylko młodzi ludzie potrzebują pomocy. „Trudną grupą” są także osoby po 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne. Oni z kolei nie mają problemu z motywacją do pracy, ale często ich kwalifikacje i umiejętności nie są na rynku wystarczające. Stąd szereg form wsparcia, które dopasowane do odpowiedniej grupy społecznej czy wiekowej, mogą pomóc zaktywizować te osoby na rynku pracy.

Gdzie szukać wsparcia?

W firmie Łętowski Consulting prowadzone są liczne szkolenia odpowiednio dopasowane do wieku i realnych potrzeb uczestników szkoleń.

Jedną z form wsparcia jest pomoc doradcy zawodowego, który pomaga odnaleźć przyczyny problemów na rynku pracy. Po konsultacji, która jest zupełnie bezpłatna, uczestnik razem z doradcą zawodowym tworzy Indywidualny Plan Działania, który jest drogowskazem do dalszych działań. Uczestnik projektu dostaje jasne wskazówki, co należy zrobić i z jakiego zakresu wiedzę i umiejętności uzupełnić, by ułatwić sobie strat na rynku pracy. Doradca zawodowy pomaga wybrać szkolenie zawodowe, leżące w kręgu zainteresowań uczestnika oraz zgodne z jego predyspozycjami zawodowymi. Aktualne rekrutacje i szereg ciekawych szkoleń można sprawdzić na stronie:www.letowskiconsulting.pl/aktualności.

Po ukończonych szkoleniach, pośrednicy pracy pomagają znaleźć zatrudnienie – począwszy od przygotowania CV, poprzez przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych i wsparcie w podpisywaniu pierwszych umów. Na każdym etapie specjaliści, doradcy zawodowi, trenerzy i pośrednicy pracy z firmy Łętowski Consulting gwarantują wsparcie i pomoc.

Czy warto przystąpić do bezpłatnych szkoleń w ramach projektów aktywizacyjnych?

Jasne, że tak! Szybko zmieniające się realia i ciągły rozwój technologiczny wymuszają niejako na przyszłych pracownikach konieczność ciągłego dokształcania. Warto więc korzystać z bezpłatnych programów i projektów, by odpowiednio „wstrzelić” się w potrzeby rynku i zdobyć kwalifikacje zawodowe u najlepszych specjalistów danego fachu.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zobacz także

Pogoda

Kursy walut

Komentuj z klasą!

Udostępniamy możliwość komentowania naszych postów, co nie znaczy, że tolerować będziemy tutaj: spam, mowę nienawiści, słowa uważane powszechnie za wulgarne, treści o charakterze erotycznym lub rasistowskim. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które mogą być krzywdzące, obraźliwe lub przesycone przemocą. PS. Pamiętaj. Nikt w internecie nie jest anonimowy. Dziękujemy!